POSTUP REALIZACE

 • Příjem objednávky
   
 • Schůzka s klientem
   
 • Vypracování technického řešení
   
 • Vypracování cenové nabídky
   
 • Konzultace se zákazníkem
   
 • Podpis smlouvy o dílo
   
 • Realizace
   
 • Předání díla

KONTAKT

Ihor Moskovchenko Kunštátská 2

Brno 621 00

Tel.:+420 775 732 834 IČO: 680 92 393 

DIČ: CZ 7508023908

moskovsk@seznam.cz


Mapa

HOME |

Copyright © 2013